Pravidla používání webu a zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

poslední aktualizace srpen 2019

Provozovatelem internetových stránek www.betonovedomy.cz je společnost premium living s.r.o. se se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, IČ: 05947791 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 273536 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen jako “provozovatel”). Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Způsob používání stránek

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.betonovedomy.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.betonovedomy.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.betonovedomy.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.betonovedomy.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.betonovedomy.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.betonovedomy.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.betonovedomy.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

poslední aktualizace srpen 2019

Společnost premium living s.r.o., IČ: 05947791, se sídlem Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 273536 jakožto provozovatel stránek www.betonovedomy.cz a správce osobních údajů (dále jako „Správce“) informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (subjektů údajů).

Správce zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Příkladem je Kontaktní formulář, jehož funkcionalita je podmíněna poskytnutím úplně či částečně některých osobních údajů subjektu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat. Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být použity pro marketingové a propagační účely pouze Správcem a přidruženými subjekty, které mají k internetovým stránkám www.betonovedomy.cz také přístup a jsou specifikovány níže. Správce osobní informace poskytnuté prostřednictvím internetových stránek www.betonovedomy.cz nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez souhlasu uživatele/subjektu, s výjimkou případů požadovaných zákonem. Správce se snaží veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost poskytnutých informací, Správce však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran. Uživatel svým dobrovolným poskytnutím údajů s výše uvedeným postupem Správce souhlasí.

Kontaktní formuláře

Po vyplnění a odeslání kontaktního formuláře jsou uživatelem poskytnutá data uložena na zabezpečeném serveru u poskytovatele hostingových služeb Váš Hosting s.r.o., Zbožská 1385/40, 288 02 Nymburk, IČ:24742252. Ten využívá moderní serverovny Super Hosting, Tiskařská 10, 108 00, Praha 10 a Master data in motion, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10. Uložená data na serverech jsou šifrována a ani jeden z těchto subjektů nemá k datům uživatele přístup. Odesláním vyplněného formuláře uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a také souhlasí s výše uvedeným postupem Správce.

Přidružené subjekty

IMO INVEST s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06635750
ASK Czech Republic SE, Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 24785237

Přenos osobních informací

V závislosti na zemi, v níž se uživatel nachází, mohou být jeho osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Pokud Správce přenáší osobní informace, přenáší je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země. Případný přenos dat probíhá vždy v šifrované formě.

Práva uživatele související se zpracováním jeho osobních údajů

Uživatel bere na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů má právo:

 • Vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.

Ve všech uvedených bodech stačí zaslat žádost na emailovou adresu info(zavináč)betonovedomy.cz. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může uživatel obrátit na Správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o uživateli, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat interakci uživatele s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud má uživatel účet a je přihlášen na danou webovou stránku.

Způsob zpracování osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů Správce zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Tištěnou podobu ukládá v uzamčených archivech, ke kterým mají přístup pouze pověřené osoby. Elektronická data jsou uchovávána v zabezpečených aplikacích splňujících požadavky GDPR a na interním firemním úložišti s omezeným přístupem.

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá “cookies” (viz níže). Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory s malým množstvím dat, které anonymizovaně ukládají informace ve vašem prohlížeči. Při Vaší další návštěvě webu se stránky přizpůsobí předchozímu prohlížení a Vaš čas strávený prohlížením bude příjemnější. Naše internetové stránky využívají údaje získané prostřednictvím cookies k marketingovým účelům, monitoringu provozu a k analýze s cílem zajistit uživatelsky přívětivé prostředí.

Cookies se dělí na dočasné a trvalé. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace.  Umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a eliminují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají určit, zda z Vašeho zařízení již proběhla předchozí návštěva webu, nicméně neumožňují identifikovat jakkoliv identifikovat Vás osobně. Příslušná data se ukládají zcela anonymizovaně a nepojí se s žádnými dalšími informacemi.

Údaje získané prostřednictvím souborů cookies jsou osobními údaji ve smyslu platných zákonů. Souhlas k jejich zpracování dáváte automaticky tím, že nastavením Vašeho prohlížeče umožňujete jejich ukládání do koncového zařízení. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše údaje tímto způsobem zpracovávány, je třeba toto zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud cookies deaktivujete, ztratíte možnost využívat na plno naše webové stránky.

V různých částech našeho webu můžete narazit na reklamní bannery a jiné odkazy. Kliknutím na ně berete na vědomí, že se můžete dostat na jiné internetové stránky s odlišnou politikou zásad ochrany osobních údajů. Společnost premium living s.r.o. neodpovídá za obsah těchto externích internetových stránek, ani za žádné odkazy nebo informace poskytnuté jejich provozovateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je Správce oprávněn kdykoliv změnit. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 26. 8. 2019. Setrváním na internetových stránkách www.betonovedomy.cz a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Kontakt

Dotazy, týkající se ochrany osobních údajů uživatele, či podezření na únik nebo při pochybnostech o nakládání s daty, směřujte na emailovou adresu info(zavináč)betonovedomy.cz.