• Přípravné práce
  • Základová deska
  • Skládání desek
  • Betonáž zdí a stropů
  • Hrubá stavba
  • Dům na klíč
Přípravné práce
Zahájení projektu
Základová deska
1. až 3. týden
Skládání desek
3. - 5. týden
Betonáž zdí a stropů
6. týden
Hrubá stavba
7. až 9. týden
Dům na klíč
10. až 15. týden

Přípravné práce

Zahájení projektu

Na cestě za novým domovem jsme s vámi od jejího počátku až do konce. Proto pomáháme s výběrem vhodného domu, kozultujeme případné úpravy a možnosti dle územního rozhodnutí dané lokality, nastavíme společně připojení domu na sítě a jeho technologie. Nakonec projdeme standardy a úroveň dokončení. Schválíme si harmonogram a podáme žádost o stavební povolení.

Přípravné práce

Základová deska

1. až 3. týden

Jakmile máme povoleno stavět, dojde k zaměření přímo na pozemku a následují výkopové práce, tedy hloubení základových pasů pro obvodové a nosné zdi. Připravuje se bednění a prostupy, ukládají se odpady, kanalizace apod. Poté se vše zasype a zhutní. Na vrch se položí armatura v podobě kari sítí. Dalším krokem je betonáž a po vytvrdnutí izolace základové desky.

Základová deska

Skládání desek

3. - 5. týden

Na hotovou základovou desku se skládá první řada štěpkocementových desek, založí se svislé stěnové výztuže, které probíhají po celé výšce podlaží. Po důkladné kontrole zarovnání desek a svislých výztuží, proběhne bětonáž do zhruba do 40cm výšky ke zpevnění základní řady. Následuje postupná montáž desek dokud se nedokončí podlaží.

Skládání desek

Betonáž zdí a stropů

6. týden

Podle typu domu a úrovně dokončení se přistoupí k betonáži dokončeného podlaží, nebo se ještě připraví rošty k uložení stropních prefabrikovaných prvků, ocelových žebříků, věncová armatura a schodiště. Betonáž probíhá pomocí pumpy nebo jeřábu a dochází ke spojení všeho v jeden celek. Vzniká tak extrémně pevný monolit.

Betonáž zdí a stropů

Hrubá stavba

7. až 9. týden

Zrání betonu je velmi rychlé a můžeme v krátkém čase po předchozím kroku zahájit montáž střešní konstrukce a pokládat krytinu. Na přání klienta pokračujeme uzavřením stavebních otvorů, tedy vsazením dveří a oken. V této fázi předáváme zákazníkům, kteří si zvolili variantu dokončení hrubou stavbu.

Hrubá stavba

Dokončení domu a předání klíčů

10. - 15. týden

Jdeme do finále. Rozvádí se elektrika, voda a odpady po domě podle projektové dokumentace. Nanáší se omítky, pokládají podlahy, instalují se zařizovací předměty v koupelnách a wc, interiérové dveře, vypínače, zásuvky a vše přesně tak, jak bylo na začátku dohodnuto při sestavování standardů, včetně barev zdí v interiéru a fasády. Terénní úpravy a další dokončovací práce proběhnou do předem domluvené úrovně. Dům se zkolauduje a předáváme klíče od vašeho nového domova.

Dokončení domu a předání klíčů